FREANonHERPING
 
| Intro | Home | Over André | Publicaties | Excursies | Fotogalerij | Contact | Zoeken |
 
GEPUBLICEERDE ARTIKELS & UITGAVEN IN EIGEN BEHEER
 

 
1973 Van Hecke, A.
"Verslag van het kweken met smaragdhagedissen (Lacerta viridis) in een huiskamerterrarium".
  Lacerta 32(2):29-32.

Niet digitaal beschikbaar

1975 Van Hecke, A.
"Genezing van een voedselweigerende ontkalkte Lacerta galloti".
  Lacerta 34(1):12-13.

Niet digitaal beschikbaar

1975 Van Hecke, A.
"De redding van een verdronken Lacerta viridis".
  Lacerta 33(11):167.

Niet digitaal beschikbaar

1976 Van Hecke, A.
"Het gebruik van een anthelminticum (Combantrin) bij een smaragdhagedis (Lacerta viridis)".
  Lacerta 34(5):51-52.

Niet digitaal beschikbaar

1977 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Inventarisatie Adder in Zoerselbos - Heiblok".
 
Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 6p

Niet digitaal beschikbaar

1977 Van Hecke, A.
"Herpetofaunistisch Rapport: Natuurreservaat De Kuifeend".
 
Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 8p..

Niet digitaal beschikbaar

1977 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Herpetofaunistisch Rapport: Groot Schietveld van Brasschaat".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 14p.

Niet digitaal beschikbaar

1978 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Gedrag en Leefgewoonte van de Adder Vipera berus berus in Noord-België (periode 1977-1979)".
   Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 96p.

Niet digitaal beschikbaar

1978 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Herpetofaunistisch Rapport: De Kooldries".
   Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 40p.

Niet digitaal beschikbaar

1978 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Herpetofaunistisch Rapport: Groot Schietveld van Brasschaat".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 79p.

Niet digitaal beschikbaar

1978 Van Hecke, A.
"Waarnemingen aan de herpetofauna van Chalkidiki (Noord-Griekenland)".
  Lacerta 37(2):26-30.

Niet digitaal beschikbaar

1980 Bauwens, D., F. Hordies en A. Van Hecke.
"Reptielen in Heidegebieden."
  De Wielewaal 46:161-162.

Niet digitaal beschikbaar

1980 Van Hecke,A. en F. Hordies.
"Gedrag en Leefgewoonte van de Adder Vipera berus berus in Noord-België (periode 1977-1979)."
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 96p.

Niet digitaal beschikbaar

1983 Van Hecke, A.
"Hoe een kranteartikel een Zeeschildpaddenslachting kan veroorzaken".
  De Wielewaal 49:203-204.

Niet digitaal beschikbaar

1985 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Gedrag en Leefgewoonte van de Adder Vipera berus berus in Noord-België (periode 1977-1984)."
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 83p.

Niet digitaal beschikbaar

1985 Hordies, F. en A. Van Hecke.
"Prooidieren en voedselopname bij de Adder Vipera berus".
  De Wielewaal 51:344-355.

Niet digitaal beschikbaar

1986 Van Hecke, A.
"Herpetologisch Rapport : Natuurreservaat Volharding".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 6p.

Niet digitaal beschikbaar

1986 Van Hecke, A.
"Herpetologische Evaluatie van de Maasuiterwaarden te Maasmechelen".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 5p.

Niet digitaal beschikbaar

1986 Bauwens, D., F. Hordies, R. Van Damme en A. Van Hecke.
"Notes on distribution and expansion of the range of the lizard Psammodromus algirus in Northern Spain".
  Amphibia-Reptilia 7(4):389-392.

Niet digitaal beschikbaar

1986 Bauwens, D., F. Hordies, R. Van Damme en A. Van Hecke.
"Veel zonnen, baden maar nooit vakantie".
  Natuurreservaten 8(5):173-177.

Niet digitaal beschikbaar

1986 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Herpetologische Waarnemingen Camp Lagland Arlon".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 6p.

Niet digitaal beschikbaar

1987 Bauwens, D. en A. Van Hecke.
"Een Liefdespad zonder rozen".
  Natuurreservaten 8:40-43.

Niet digitaal beschikbaar

1988 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"De Adder : Eten is bijzaak".
  pp. 54-57.  In : Dierenlevens. Editor: J. Desmet. Amsterdam: Lannoo.

Niet digitaal beschikbaar

1989 Van Hecke, A.
"De Herpetofauna van de Cartierheide met bijzondere aandacht voor de Gladde Slang (Coronella a. austriaca)".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 4p.

Niet digitaal beschikbaar

1990 Van Hecke, A.
"Parthenogenese".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 2p.

Niet digitaal beschikbaar

1990 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Beknopt Verslag van een Herpetologische Excursie in het Militair Domein Arlon".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 7p.

Niet digitaal beschikbaar

1991 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Beknopt Verslag van een Herpetologische Excursie in het Militair Domein Arlon".
 
 Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 9p.

Niet digitaal beschikbaar

1993 Van Hecke, A. en F. Hordies.
"Groot & Klein Schietveld Brasschaat : Herpetologisch Rapport: 1977-1993.  Deel I:  Amfibieën".
   Persoonlijke uitgave, Aartselaar. 91p.

Rapport

2002 Van Hecke, A.
"Groot & Klein Schietveld Brasschaat: Leefgedrag van de Levendbarende Hagedis (Lacerta vivipara) 1977-2002".
 
 Persoonlijke uitgave, Zoersel. 127p.

Niet digitaal beschikbaar

2003 Van Hecke, A.
"Het Leefgedrag van de Ringslang (Natrix natrix helvetica): Natuurreservaat De Zegge: 1981-2002".
  Antwerpen: Uitgave Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen. 56p.

Rapport  -  Grafieken

2004 Van Hecke, A.
"Mijn Herpetologische Tuin".
  Persoonlijke uitgave. Zoersel. 6p.

Artikel

2007 Van Hecke, A.
"De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) in het Natuurreservaat Westmalse Heyde: 2004-2006".
 
Persoonlijke uitgave. Zoersel. 70p.

Rapport  -  Deelgebieden  -  Inventarisatie  -  Libellen  -  Jaaroverzicht

2008 Hellemans, B en A. Van Hecke.
"HYLA-Paddenoverzet Zoersel 2008".
  Natuurpunt Voorkempen 7(26):22-29.

Artikel

2010 Van Hecke, A.
"Een amfibie-drama in Zoersel".
  Natuurpunt Voorkempen 9(34):37-40.

Artikel

2011 Van Hecke, A.
"Een geslaagde amfibie reddingsactie in Zoersel".
  Natuurpunt Voorkempen 11(41):29-30.

Artikel

2012 Van Hecke, A. en C. Bonte.
"Zo oud en dan zo moeten sterven!".
 
Persoonlijke uitgave. Zoersel. 3p.

Artikel

2013 Van Hecke, A. en C. Bonte.
"Onderzoek naar het Leefgedrag van de Gladde slang (Coronella austriaca) in het Grenspark
  De Zoom - Kalmthoutse Heide & Beheerondersteunend Advies (2011-2013)".

 "Research into the Ecology of the Smooth snake (Coronella austriaca) in the Cross-border Park
  De Zoom - Kalmthoutse Heide with Conservation Advice (2011-2013)" (in Dutch).


  Herpetologische Onderzoeksgroep GPDZ-KH. Uitgave in eigen beheer, Kalmthout.
Rapport 62p. + Bijlage 61p.

Rapport-Report  -  Bijlage-Enclosure

2014 Bonte, C. en A. Van Hecke.
"The Smooth snake (Coronella austriaca) in the Cross-border Park De Zoom - Kalmthoutse Heide".
  Book of abstracts of the 2nd International workshop-conference. Research and conservation of European
  herpetofauna and its environment. Project LIFE-HerpeoLatvia, 14-15.08.2014.
Daugavpils, Latvia: 42p.

Artikel

2015 Van Hecke A.
"Het Leefgedrag van de Adder (Vipera berus) in de Visbeekvallei te Lille in de provincie Antwerpen (1952-2015)".
  Persoonlijke uitgave. Zoersel. Rapport 60p. + Bijlage 51p. 

Niet digitaal beschikbaar (de adderpopulatie is te kwetsbaar voor publicatie van het rapport & bijlage).

2020 A. Van Hecke.
"Ja, er zitten nog adders onder het gras in de Visbeekvallei..."
  Persoonlijke uitgave. Zoersel. 3p.

Artikel